آيا در اين چند سال گذشته فرش هاي خود را به قاليشويي هاي مختلف سپرده ايد .

قاليشويي خوب در تهران را بايد از ديد مشتري ها سنجيد با توجه به وجود سيستم نظر سنجي و احترام به حقوق مشتريان مديريت شركت قاليشويي پاك مهر با افتخار اعلام ميكند كه يك خدمات طلايي  و رضايت سنجي از مشتريان پس از اتمام كار هميشه باعث پيشرفت  مجموعه و حس ايجاد رضايت در مشتريان ميگردد .

قاليشويي خوب در غرب تهران :

حضور بسيار زياد نمايندگي هاي قاليشويي پاك مهر در غرب تهران و اعزام سريع پرسنل در محل مشتري و نظارت مستقيم تيم مديريتي قاليشويي پاك مهر بر دفتر نمايندگي قاليشويي در غرب تهران پاك مهر باعث شده تا قاليشويي خوب در غرب تهران را شما با پاك مهر تجربه كنيد

قاليشويي خوب در شمال تهران :

شمال تهران با توجه به موقعيت كه دارد تيم مديريتي  قاليشويي پاك مهر را بر آن داشت تا با راه اندازي چندين شعبه در شمال تهران و نظارت مستقيم تيم مديريتي پاك مهر قاليشويي خوب در شمال  تهران را تيم ما تجربه كنيد براي ايجاد حس يك قاليشويي خوب در شمال تهران با نمايندگي هاي قاليشويي در شمال تهران ما در ارتباط باشيد

قاليشويي خوب در شرق تهران :

شرق تهران نيز همانند شمال جنوب و غرب تهران نيز از مناطق پوشش داده شده توسط نمايندگي هاي قاليشويي پاك مهر ميباشد و تيم مديريتي پاك مهر با نظارت مستقيم بر تمامي اين شعبات و رضايت سنجي مشتريان توانسته به قاليشويي خوب در شرق تهران از ديد تمامي مشتريان پاك مهر تبديل شود

قاليشويي خوب در جنوب تهران :

جنوب تهران با توجه به وسعت بسيار زياد آن يكي از مناطق استراتژي قاليشويي پاك مهر ميباشد شايد ميتوان گفت اخرين مناطق از تهران كه قالي هاي خود را ديگر به صورت سنتي شستشو نميكنند همين جننوب تهران باشد به همين دليل تيم پاك مهر با تعداد شعبات خود در جنوب تهران سعي كرده با نظارت مستقيم تيم مديريتي بر اين شعبات به  قاليشويي خوب درجنوب تهران از ديد همشهريان عزيز در جنوب تهران تبديل شود

 

بيشتر مردم پس از تماس با شركت پاك مهر از عدم اطمينان از قاليشپويي هاي ديگر در شهر تهران سخن ميگويند ولي ما به مشتريان عزيز اعلام ميكنيم اگر به دنبال يك قاليشويي خوب در تهران هستيد با ما در تماس باشيد و فقط يك بار فرش هاي خود را به قاليشويي پاك مهر بسپاريد .

گروه پاك بهترين قاليشويي در تهران طبق نظر سنجي شما مشتريان عزيز ميباشدكه تمام تلاش خود را در جهت تبديل شدن به يك قاليشويي خوب در تهران انجام داده است .

دفاتر خدمات قاليشويي خوب در تهران : قاليشويي در غرب تهران | قاليشويي در شرق تهران | قاليشويي در شمال تهران | قاليشويي در جنوب تهران | قاليشويي پاك مهر